Now Playing Tracks

Sau bao nhiêu năm nay. Anh cứ tưởng là đã quên đc em rồi.
Sau khi chia tay, anh đã rơi vào trạng thái rơi tự do. Như một chuyến tàu lửa đang xuống dốc không phanh. Ngày một nhanh. Anh vùi đầu vào công nghệ, mua sắm, hoạt động xã hội. Anh đã muốn đi làm thêm. Anh muốn làm mọi thứ để tạo cho anh một lối sống bận rộn. Khi mọi thứ qua đi, đêm buông xuống, anh nhận ra mọi thứ anh đã làm, những âm thanh, những điều anh tự tạo ra, những thú vui và công việc ấy, chỉ để giúp anh tránh phải suy nghĩ về em. Nếu như chỉ còn anh và sự yên tĩnh. Em, là người anh nghĩ đến.
Điều đầu tiên mà anh nghĩ đến sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, là em đó. Điều cuối cùng anh nghĩ đến trước khi kết thúc một ngày, cũng chính là em.
Anh nhớ em.
15/12/2013

hatemarriied:

oh man ok apparently this kid at our school saw a kitten before getting on the bus so he just. picked it up. and stuffed it in his hood and he had it in the hood the entire day and it just took naps and he fed it his milk during lunch and every time the cat meowed one of the other kids would like cough or sneeze or shuffle so the teacher couldnt hear it and he even let it walk around on the tables in one class and the teacher never saw it it was so precious life is amazing

(Source: kazzarole)

We make Tumblr themes